BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

Par tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Centrālameriku

Kopš 2013. gada 1. augusta ES un Centrālamerikas asociācijas nolīguma tirdzniecības pīlārs (IV daļa) ir provizoriski piemērots. Šis nolīgums pakāpeniski atver tirgus abās pusēs, un paaugstina tirdzniecības un investīciju vides stabilitāti un paredzamību. Tas ir arī viens no pirmajiem Eiropas Savienības “jaunās paaudzes” tirdzniecības nolīgumiem, līdzīgs brīvās tirdzniecības nolīgumam ar Kolumbiju, Peru un Ekvadoru un ES un Korejas brīvās tirdzniecības nolīgumam, jo tajā, papildus preču un pakalpojumu tirdzniecības liberalizācijai, iekļauts visaptverošs citu jautājumu loks, tostarp investīcijas, publiskie iepirkumi, konkurences tiesības, intelektuālā īpašuma tiesības, kā arī tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības jautājumi un veicina reģionālo ekonomisko integrāciju.

Par Tirdzniecības līguma novērtējumu

Pēc vairākiem īstenošanas gadiem novērtējuma pētījumā tiks analizēta nolīguma īstenošanas ietekme uz ekonomiskajām tiesībām, sociālajām tiesībām, cilvēktiesībām (tostarp darba tiesībām), kā arī ietekme uz vidi.

Novērtējumu veic BKP vācu ekonomiskās izpētes un konsultāciju uzņēmums BKP Economic Advisors sadarbībā ar Trade Impact B.V., Global Sustainable Solutions, Trinomics, Foundation Rural Development Consult (CDR), NL-investmentconsulting B.V., University of Kostarika. Darbs sākās 2021. gada janvārī un turpināsies vairāk nekā 14 mēnešus. Šajā tīmekļa vietnē mēs informēsim jūs par novērtējuma veikšanas gaitu, tostarp konsultācijām ar ieinteresētajām pusēm, kā arī publicēsim visus sagatavotos ziņojumus (sākuma, starpposma un noslēguma ziņojumu).

 

Study Timeline

January 2021

Kick-off

The kick-off meeting with the Commission was held on 20 January 2021 and launched the inception phase, during which the methodology will be finalised.
April 2021

Inception report

The draft inception report will be published to invite comments from stakeholders before finalisation.
June 2021 to February 2022

Online public consultation and workshops in Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua and Panama

The online public consultation will be published by the European Commission and use the EUSurvey tool. Workshops and interviews are planned to be organised in the partner countries.
January 2022

Interim report

The interim report will be published to provide an update of the research status and to invite comments from stakeholders.
May 2022

Draft final report

The draft final report will be published to invite comments from stakeholders before finalisation.
July 2022