CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

Относно търговското споразумение между Европейския съюз и Централна Америка

От 2013 г. Европейският съюз (ЕС) има търговска спогодба c Централна Америка (Търговският стълб, част IV, от Споразумението за асоцииране между ЕС и Централна Америка). Спогодбата отваря постепенно пазарите от двете страни и увеличава стабилността и предвидимостта на търговската и инвестиционната среда. Това е и една от първите търговски спогодби на ЕС „от ново поколение“, подобно на търговска спогодба с Колумбия, Перу и Еквадор и търговска спогодба между ЕС и Корея, които се характеризират с цялостно приложение, което, освен либерализацията на търговията със стоки и услуги, обхваща инвестициите, обществените поръчки, конкуренцията, правата върху интелектуална собственост, както и въпроси, свързани с търговията и устойчивото развитие и насърчава икономическата регионална интеграция.

Относно оценката на търговското споразумение

След няколко години на изпълнение чрез качествено изследване ще се анализират икономическите и социалните ефекти, човешките права (включително правото на труд) и въздействието върху околната среда вследствие на въвеждането на спогодбата.

Оценката се извършва от BKP Economic Advisors, фирма за икономически изследвания и консултации със седалище в Германия, в сътрудничество с Trade Impact B.V., Global Sustainable Solutions, Trinomics, Foundation Rural Development Consult (CDR), NL-investmentconsulting B.V., университет Коста Рика. Работата започна през януари 2021 г. и ще продължи 14 месеца. На този уебсайт ще Ви информираме за напредъка на качественото изследване, включително консултации със заинтересованите страни, както и ще публикуваме всички изготвени доклади (начален, междинен и окончателен доклад).

 

Study Timeline

January 2021

Kick-off

The kick-off meeting with the Commission was held on 20 January 2021 and launched the inception phase, during which the methodology will be finalised.
April 2021

Inception report

The draft inception report will be published to invite comments from stakeholders before finalisation.
June 2021 to February 2022

Online public consultation and workshops in Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua and Panama

The online public consultation will be published by the European Commission and use the EUSurvey tool. Workshops and interviews are planned to be organised in the partner countries.
January 2022

Interim report

The interim report will be published to provide an update of the research status and to invite comments from stakeholders.
May 2022

Draft final report

The draft final report will be published to invite comments from stakeholders before finalisation.
July 2022