BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

O umowie handlowej między Unią Europejską a Ameryką Środkową

Od 1 sierpnia 2013 r. Filar handlowy (część IV) układu o stowarzyszeniu UE-Ameryka Środkowa jest stosowany tymczasowo. Przewiduje ona stopniowe otwieranie rynków po obu stronach oraz zwiększa stabilność i przewidywalność otoczenia handlowego i inwestycyjnego. Stanowi także jedną z pierwszych unijnych umów handlowych „nowej generacji”, podobnie jak umowa o wolnym handlu z Kolumbią, Peru i Ekwadorem oraz umowa o wolnym handlu między UE a Koreą. Oprócz liberalizacji handlu i ułatwień w handlu towarami, usługami i inwestycjami, obejmuje również rozdział dotyczący zamówień publicznych, konkurencji, praw własności intelektualnej, handlu i zrównoważonego rozwoju oraz promuje regionalną integrację gospodarczą.

O ocenie umowy handlowej

Po kilku latach od wdrożenia umowy zostanie przeprowadzona ocena jej skutków gospodarczych, społecznych, w zakresie praw człowieka (również praw pracowniczych) oraz środowiskowych.

Oceną zajmuje się niemiecka firma BKP Economic Advisors specjalizująca się w badaniach i konsultacjach ekonomicznych we współpracy z następującymi organizacjami: Trade Impact B.V., Global Sustainable Solutions, Trinomics, the Foundation Rural Development Consult (CDR), NL-Investmentconsulting B.V., University of Kostaryka. Prace rozpoczęły się w styczniu 2021 roku i potrwają ponad 14 miesięcy. Na niniejszej stronie internetowej będą podawane informacje o postępie oceny, w tym konsultacji ze stronami zainteresowanymi, oraz wszystkie sporządzone raporty (wstępne, tymczasowe i ostateczne).