BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina

Om handelsavtalet mellan Europeiska unionen och Centralamerika

Sedan den 1 augusti 2013 den Europeiska Union (EU) ett handelsavtal med Centralamerika (handelspelaren (del IV) i associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika). Avtalet öppnar gradvis upp marknaderna på båda sidorna och ökar stabiliteten och förutsägbarheten i handels- och investeringsmiljön. Detta är också ett av de första "nya generationen” handelsavtal inom EU,  liknar frihandelsavtalet med Colombia, Peru och Ecuador och frihandelsavtalet mellan EU och Korea, vilka kännetecknat av omfattande tillämpningsområde som täcker, förutom liberaliseringen i handeln med varor och tjänster, investering, offentlig upphandling, konkurrens, immateriella rättigheter, såväl som frågor inom handel och hållbar utveckling och främjar ekonomisk regional integration.

Om utvärderingen av handelsavtalet

Efter flera år med implementering kommer en utvärderingsstudie att analysera de ekonomiska, sociala, mänskliga rättighetsmässiga (inklusive arbetarrättighetsmässiga) och miljömässiga effekterna av implementeringen av Avtalet.

Utvärderingen genomförs av BKP Economic Advisors, ett företag baserat i Tyskland och med verksamt inom ekonomisk forskning och rådgivning, i samarbete med Trade Impact B.V., Global Sustainable Solutions, Trinomics, Foundation Rural Development Consult (CDR), NL-investmentconsulting B.V., University of Costa Rica. Arbetet startade i januari 2021 och kommer att fortgå under 14 månader. På denna webbsida kommer vi att informera dig om utvecklingen och utvärderingen, inklusive konsultationer med intressenter, såväl som publicera alla rapporter som skapas (inledande rapporter, interimära rapporter och slutbetänkande).