BG-български език / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

O obchodní dohodě mezi Evropskou unií a Střední Amerikou

Od 1. srpna 2013 má Evropská unie (EU) obchodní dohodu s Střední Amerikou (obchodní pilíř (část IV) dohody o přidružení mezi EU a Střední Amerikou). Dohoda postupně otevírá trhy na obou stranách a zvyšuje stabilitu a předvídatelnost obchodního a investičního prostředí. Je to také jedna z prvních obchodních dohod EU „nové generace“, podobný dohodě o volném obchodu s Kolumbií, Peru a Ekvádorem a dohodě o volném obchodu mezi EU a Koreou, které jsou charakteristické svým komplexním rozsahem – vedle liberalizace obchodu se zbožím a službami se zabývá také investicemi, veřejnými zakázkami, konkurencí, právy na duševní vlastnictví, obchodními otázkami a otázkami udržitelného rozvoje a podporuje hospodářskou regionální integraci.

O hodnocení obchodní dohody

Po několika letech prozatímního provádění analyzuje tato hodnotící studie, která zanalyzuje ekonomické a sociální působení, dopad na lidská práva (včetně pracovních práv) a vliv na životní prostředí na základě implementace smlouvy.

Evaluaci provádí BKP Economic Advisors, firma specializující se na ekonomický výzkum a poradenství se sídlem v Německu, ve spolupráci s Trade Impact BV, Global Sustainable Solutions, Trinomics, Foundation Rural Development Consult (CDR), NL-investmentconsulting BV, univerzitou of Kostarika. Práce začaly v lednu 2021 a budou pokračovat po dobu 14 měsíců. Na této webové stránce vás budeme informovat o postupu hodnocení, včetně konzultací se zúčastněnými stranami, a budeme zde publikovat všechny vydané zprávy (počáteční, průběžnou a konečnou zprávu).