CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

Относно търговското споразумение между Европейския съюз и Централна Америка

От 2013 г. Европейският съюз (ЕС) има търговска спогодба c Централна Америка (Търговският стълб, част IV, от Споразумението за асоцииране между ЕС и Централна Америка). Спогодбата отваря постепенно пазарите от двете страни и увеличава стабилността и предвидимостта на търговската и инвестиционната среда. Това е и една от първите търговски спогодби на ЕС „от ново поколение“, подобно на търговска спогодба с Колумбия, Перу и Еквадор и търговска спогодба между ЕС и Корея, които се характеризират с цялостно приложение, което, освен либерализацията на търговията със стоки и услуги, обхваща инвестициите, обществените поръчки, конкуренцията, правата върху интелектуална собственост, както и въпроси, свързани с търговията и устойчивото развитие и насърчава икономическата регионална интеграция.

Относно оценката на търговското споразумение

След няколко години на изпълнение чрез качествено изследване ще се анализират икономическите и социалните ефекти, човешките права (включително правото на труд) и въздействието върху околната среда вследствие на въвеждането на спогодбата.

Оценката се извършва от BKP Economic Advisors, фирма за икономически изследвания и консултации със седалище в Германия, в сътрудничество с Trade Impact B.V., Global Sustainable Solutions, Trinomics, Foundation Rural Development Consult (CDR), NL-investmentconsulting B.V., университет Коста Рика. Работата започна през януари 2021 г. и ще продължи 14 месеца. На този уебсайт ще Ви информираме за напредъка на качественото изследване, включително консултации със заинтересованите страни, както и ще публикуваме всички изготвени доклади (начален, междинен и окончателен доклад).